Kategorie
Výrobci
Odkazy


 


 

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho:
  Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a nasledovný postup.
 2. Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy:
  Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode Storno objednávky, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
  1. kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
  2. ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
   1. tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
   2. tovar nesmie byť použitý
   3. tovar musí byť nepoškodený
   4. tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
   5. zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

  Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
  V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

                                                      Tým oddělení reklamací obchodu Demo Ready2Go je to pro Vás